Effective but not Effect

Reklambyrån Effect har gått i graven. Men uppstigen ur askan reste sig något nytt. Något större, starkare och mer representativt för det som vi står för idag.

Genom att bevara det bästa från vårt arv och addera nya styrkor, kompetenser och medlemmar lever delar av Effects trofasta själ och leveranssäkerheten kvar, samtidigt som nya gnistor har tänts.

Effect är nu med andra ord Proud. Samma men annorlunda, där vi inte bara pratar om förändringens kraft utan även lever efter den.

Proud.se