Igelösa

Vår relation till vetenskapscentrumet Igelösa karaktäriseras av en nära dialog. Vi vill beskriva det som att vi sätter färg och form på Igelösas idéer, oavsett var i processen de befinner sig. Vi tar gärna rollen som likväl formgivare som bollplank och strateger. Arbetssättet passar oss perfekt, men sätter stora krav på både lyhördhet och snabbhet.
Läs om projektet