3M

I Västervik finns en av 3Ms alla produktionsanläggningar över hela världen. Här ville man utveckla ett showroom för att ta emot kunder eller för att hålla effektiva interna arbetsmöten.

3M Image

Självklart har 3M tydliga direktiv och grafiska riktlinjer men de behöver också hanteras med de förutsättningar som lokalen i Västervik ger. Resultatet blev en flexibel lösning som är enkel att möblera om och anpassa till olika möten. Det är enkelt att uppdatera och byta budskap vilket är en stor fördel för en organisation som är i ständig utveckling.

I Västervik talar man om att ”kundarean uppfyller alla förväntningar” och verkligen förmedlar den ”interna stoltheten”.

Det börjar redan bli dags för vidare utveckling…