ÅBRO

Åbro är Sveriges största familjeägda bryggeri. Bryggeriet har funnits vid samma å i samma stad sedan 1856. Bryggeriets produkter säljs i över 20 länder och bland dessa produkter återfinns kända varumärken som Rekorderlig, Smålands, Bryggmästarens och Åbro Original.

ÅBRO Image

Under sommaren 2018 har Åbro installerat en utställning på bryggeriet som ger besökare möjlighet att lära känna Åbro närmare. Vi på Effect har utformat konceptet och byggt allt på plats. Genom auditiva och visuella hjälpmedel visar vi bland annat upp Åbros rika historia och hur man på Åbro arbetar miljömedvetet. Besökare kan lukta på många av de olika råvarorna som ingår i bryggningsprocessen och se produktionsgolvet från första parkett.

Vårt samarbete med Åbro bryggeri innefattar en rad satsningar genom åren, framför allt inom print och skylt.