Bygga ute

Svenska Träskyddsföreningen är en intresse- och branschorganisation för tryckimpregneringsföretag och leverantörer av tryckimpregneringsmedel. Konceptet ByggaUte.nu vänder sig till slutkonsumenterna för att informera och förorda svenskt tryckimpregnerat virke. Man hade behov av en effektiv marknadsföringsstrategi och hade tidigare enbart arbetat mot återförsäljarledet.

Bygga ute Image

Vi är enormt stolta över vår resa med Svenska Träskyddsföreningen. Genom att byta perspektiv och tänka nytt har vi skapat ett effektiv och varumärkesbyggande koncept. På Effect såg vi stor potential i att istället för att fokusera på återförsäljarledet vända oss direkt till konsumenten. Konsumenter är de som är engagerade, frågar och diskuterar vilket är märkbart på olika forum för hemmabyggare på nätet. Hemmabyggarna är stolta och ärliga, helt perfekta ambassadörer för att föra ut Svenska Träskyddsföreningens budskap.

Bygga ute Image

Plattformen ByggaUte.nu gjordes till en plats där man kan få tips och råd men även tagga sina egna bilder och sprida i sociala medier, se på inspirations- och faktafilmer samt delta i tävlingar. ByggaUte.nu är helt enkelt så mycket mervärde Svenska Träskyddsföreningen bara kan ge med flera tusen procents ökning av antalet besökare på webbplatsen och filmarkivet via Youtube har mer än en kvarts miljon tittare.

Utöver plattformen ByggaUte.nu gör vi ett inspirationsmagasin, filmer, online-marknadsföring, butiksmaterial, affischer och andra trycksaker.