Gränsland

Som en del av sitt arbete med hållbarhetsfrågor ville Länsförsäkringar sätta fokus på ungdomars hälsa. Man ville ta ansvar och inspirera unga till att prata om psykisk ohälsa. Det var fröet till podcasten Gränsland, podcasten där ungdomar pratar om livets alla sidor.

Gränsland Image

Vårt idéarbete på uppdrag för Länsförsäkringar i Jönköpings län genererade podden GRÄNSLAND – en arena för ungdomar att pratat och diskutera sina tankar och verklighet om den situation som de befinner sig. Bland annat frågor gällande utanförskap, sociala medier, att passa in, och kärlek har diskuterats. Att lyfta på problem men med lösningsorienterad syn på dessa har varit målet. Hur kan vi hjälpa varandra. Vi tillsammans.

I vårt idéarbetet ingick hur vi kunde stötta i en regional förankring. Samtliga medverkande i poddarna är från Jönköpings län och från de orter där poddarna spelades in. Även moderatorn Niello har en bakgrund i länet.

Gränsland Image

Här fanns också målet att nå föräldrar, andra vuxna och andra intresserade av att kunna ta del av ungdomars erfarenheter för att skapa förståelse och insikt. Att få ta del av ämnen som din tonåring kanske inte lyfter vid middagsbordet.

I Sverige är i riktigt bra på att lyssna på podcasts och ämnen som hjärta och smärta är populära. Genom att skapa en podcast hittar Länsförsäkringar en plattform som når både ungdomarna och de vuxna.