Samlade röster gav effekt.

När kommunen hotade 200 parkeringsplatser i centrala Habo vände sig handlarna till oss för hjälp. Tillsammans tog vi fram en heltäckande kommunikations- och opinionsplattform i syfte att värna det lokala näringslivet.

Habo Image

Med en webbplats, flera intervjuer, lokala kampanjer och många skyltfönster som utmynnade i debattartiklar i TV, radio och tidningar, stod det klart att parkeringsplatserna och därmed handeln i Habo var räddad.

En välplanerad, engagerande och informativ kampanj kan vända opinionen genom att lyfta de röster och perspektiv som annars riskerar att inte höras.