Igelösa

Igelösa Life Science Community är ett medicinskt forskningscenter beläget en bit norr om Lund. Forskningscentret drivs av missionen att utveckla nya vetenskapliga metoder och innovationer inom organtransplantation, hjärt och lung-räddning och förebyggande av livsstilsrelaterade sjukdomar. Man arbetar nära forskare på Lunds universitet och en rad ledande forskningsinstitut och sjukhus runtom i världen.

Igelösa Image

Vi har i nära 15 år haft förtroendet att samarbeta med Igelösa. Vår relation till Igelösa karaktäriseras av en nära dialog. Vi vill beskriva det som att vi sätter färg och form på Igelösas idéer, oavsett var i processen de befinner sig. Vi tar rollerna som likväl formgivare som bollplank och strateger. Arbetssättet passar oss perfekt, men sätter stora krav på både lyhördhet och snabbhet.

Genom åren har vi utfört en hel rad uppdrag åt forskningscentret bland annat bokdesign, den grafiska profilen, webben, tryckt material och bricksystem som en del i livsmedelsforskningsprojektet Okinawan Nordic diet.