Grafisk profil och uttryck

Som en av de kunnigaste och mest seriösa återförsäljarna av skog- och trädgårdsutrustning såg Gårdsman också värdet av att låta detta bli en tydlig del i varumärkeskommunikationen. Effect hjälpte till med ett visuellt uttryck som tar för sig och lyfter kunskapspositionen.

Tid för trädgård

Med ett väl genomarbetat DR, fyllt med mervärden som intervjuer, tips, tricks och specialerbjudanden för Gårdsmans målgrupp bidrar man till sin varumärkesposition och öppnar en relevant kanal mot potentiella kunder och trädgårdsintresserade ambassadörer.