Från banner till butiksmaterial

Året är indelat i tre säljcykler och just nu fokuseras på marknadsföringen inför hösten 2017 och våren 2018. Vi gör allt från butiksmaterial och annonser till broschyrer, direktreklam och banners för hemsidorna.

Ett långvarigt samarbete och att vi känner varandra väl gör att vi gemensamt arbetat upp snabbhet och en kommunikation som ger korta beslutsvägar. Det blir ett effektivt och smart arbetssätt.

Effect fortsätter vara stolta och gläds med Husqvarnas framgångar.