Hos oss ska allt upp på bordet

Om Effect Image

Nålsögat tänker du, vad är det? Jo genom åren har vi lärt oss att kontinuerligt utveckla kvalitetsnivån och vårda vårt kreativa samarbete. Flera gånger i veckan håller vi korta avstämningsmöten då våra uppdrag skärskådas innan det överlämnas till vår kund. Vi kallar det Nålsögat. Ingenting passerar vår produktion innan det genomgått en effektiv granskning.

Återkommande lyfter vi våra produktioner för diskussion och utvärdering. För att lyckas är vi tvungna att utveckla tillit och lyssna på varandra. Vi lär oss lita mer på gruppen än på oss själva, som enskilda kreatörer.

Om Effect Image

Visst kan det vara besvärande, men med tiden blir gruppen allt tightare och jobbar allt närmare varandra. Det är utvecklande, både för oss som enskilda medarbetare och som arbetsgrupp. När vi lyckas kan vi frossa i infallsvinklar från flera håll.

Det är vi övertygade om utvecklar projekten och vår förmåga att nå högre höjder. För när till exempel en programmerare, en monterbyggare, en administratör, en AD och en 3D-designer står runt samma bord blir helheten större än delarna.

Nålsögat leder oss framåt mot att ständigt skapa bättre kommunikationslösningar.