Mottagarvärde

Lösningen stavas Mottagarvärde.
Genom att säkerställa att den egna kommunikationen inte bara skapar försäljningsresultat utan även ger nytta till mottagaren ökar sannolikheten att den uppmärksammas.

Reklam som skapar ömsesidigt värde gör mottagaren mera benägen att ta del av företagets framtida reklam. På så sätt skapas förtroende hos målgruppen, företaget bygger sitt reklamkapital.

Det blir allt viktigare att utveckla en kunddriven marknadsföring. Enligt forskningen betyder rekommendationer två tredjedelar av vårt köpbeslut. Efterköpskänslorna påverkar vår vilja att rekommendera vårt val vilket i sin tur påverkar de framtida köparnas beslut till två tredjedelar.

Mätbar effekt

Inom Effect Reklambyrå har vi utvecklat en arbetsmodell som syftar till att bygga mottagarvärdet för dig och ditt företags kommunikation. Vi utgår från enkla men väletablerade kommunikationsmodeller kompletterade med aktuella rön från reklamforskningen. Framför allt vill vi stämma av dina erfarenheter och dela med oss av våra.

Målsättningen är att vi i nära samarbete ska närma oss svaret på hur du och ditt företag kan utveckla framgångsrik reklam och långsiktigt bygga ditt reklamkapital.

Nyckeln till framgång finns i förmågan att tillföra nytta. Det är därför vi valt att positionera oss med begreppet mätbar effect.

Kunddriven marknadsföring