Relationer ger affärer!

Ingenting är sannare än att direktkontakt med sina potentiella kunder är avgörande för att knyta ihop affären. Detta är något som Bomässan väl känner till men som man också såg ett behov av att förtydliga för sina mässutställare. Samtidigt ville man pröva onlinekanalerna för att kunna nå snabbare och mer riktat än tidigare på lokal nivå.

Med sociala media in i vardagsrumssoffan

Boendet, hem och hushåll är sociala aktiviteter och passar som sådana ypperligt att marknadsföra i sociala media. Det finns ett naturligt intresse och en hög grad av ambassadörsskap kring boendet vilket vi tog fasta på i utformandet av Bomässans onlinestrategi.

Optimering

Genom en snabbfotad optimering av sina insatser och en väl strukturerad annonsering i sociala kanaler kunde vi omedelbart följa en ökad tillströmmning av besökare till mässorna. Deras intresse förvaltade vi därpå genom att uppmana till vidare spridning i deras respektive kanaler.

 

 

Helheten ger effekt!

Utöver onlinekanalen hjälper vi även till med utformning av scendekor, bilstripning och nyhetsbrev. Tillsammans samlar vi ett kraftfullt fokus kring eventet på  respektive ort.

Vattna_bomassan