Frihet och säkerhet i samma paket!

Carl Stahl kom till oss med ambitionen att låta målgruppen arkitekter bli medveten om en ny riktigt intressant produkt – X-Tend. X-Tend rostfria nät är lätta, transparenta och robusta. Näten består av rostfria stållinor och presslås som blir till en robust och flexibel struktur vilket möjliggör suveränt flexibla tillämpningar med en hög säkerhetsnivå. Precis som för många av våra andra kunder så var man medveten om vem man ville nå, men inte hur eller var.

Ett renodlat fundament

Vi började med att renodla produktfördelar, skaka fram konkreta och inspirerande bevis för produktens  förtjänster och användningsområden samt sammanfattade det hela i en lättillgänglig kampanjsajt (www.x-tend.se) där vi uteslutande kan låta X-tend vara hjälte. Med detta som grund kunde vi därefter börja mejsla fram en strategi för att nå vår målgrupp vad gäller budskap, kanal och frekvens.

Xtend_webb

www.x-tend.se

expo_Milano

Ett brett register

Då vi såg inspiration som lite av nyckel till vår målgrupp använder vi oss i hög grad av referenser där vi mycket konkret kan fördjupa oss i bredden av faktiska lösningar och spännande utföranden.

Nå ut med precision- och följ upp!

Med LinkedIn som huvudkanal och tight riktad marknadsföring når vi ut till målgruppen där vi kan förmedla såväl tekniska, funktionella som estetiska fördelar. Därefter följer vi upp leads och visat intresse vilket vi kan återkoppla in mot Carl Stahls säljorganisation och på så sätt få full kontroll över såväl den kommunikativa processen och dess konkreta resultat.

LI_2