Att börja från scratch

Ingenting är mer utmanande än att få vara med och skapa ett nytt varumärke från grunden. När Kitcha kom till Effect med det uttalade målet att bli en av landets ledande e-handlare inom köksredskap så var det en utmaning som krävde insatser på många fronter.

Kitcha_logga4

Varumärket – Trovärdighet och igenkänning

Ingenting är viktigare än trovärdighet för en e-handlare och med Kitcha som ett helt nytt och oprövat varumärke var det upp till bevis. Samtidigt är en väl skött kundrelation det kanske enskilt viktigaste verktyget för att skapa ambassadörer och spridning. Vi ville ge företaget ett grafiskt lättillgängligt och lekfullt uttryck som kunde ta för sig i olika miljöer och kännas en smula personligt.

Kitcha_Tee

 

Närvaro och konvertering

Att omedelbart ta position online var en förutsättning, inte bara för att vara så nära ett köp som möjligt utan för att vi visste att de sociala kanalerna också skulle vara de snabbaste för oss att nå ut och bredda varumärket med. Här arbetar vi med riktade insatser och engagerade egna konton inom ramen för Facebook, Instagram och Adwords.

Kitcha_instagram

E-handel

Oavsett vad vi gör så står och faller allting med den e-handelslösning man kan erbjuda vilket gjorde att vi byggde Kitchas lösning utifrån de precisa förutsättningar  och ambitioner företaget hade satt som mål. Det skapar en flexibel och snabbt anpassad plattform med ett gränssnitt som balanserar mervärde och konvertering.

www.kitcha.se