Utmaningen

Svensk Handel Försäkringar kom till oss med ett tydligt definierat uppdrag – man ville bredda sin målgrupp och samtidigt få större fokus på pensionsdelen av sitt erbjudande. Som en relativt liten aktör måste man dessutom hitta vägar att nå målet som inte bygger på omfattande printannonsering. I anslutning till detta ville man också se över sitt varumärke, såväl namn som logotype.

Implementation

I vårt arbete med att ta fram och implementera SH-Pensions nya kommunikativa uttryck skapade vi deras nya webb vilken skall tjäna som en snabb och enkel källa till relevant information för SH-Pensions kunder samt på ett effektivt sätt fånga upp intresse från kampanjer och erbjudanden.

SH-Pension_webb

 

Det tysta dramat

Vi började med att återvända till kärnan – Vi gör ofta det eftersom det också är där man lättast finner vad som rättfärdigar erbjudandet. Kärnan i en försäkring är dramatisk, det är något vi inte önskar hända som händer och som vi vill skydda oss mot. Vi beslöt oss för att i kommunikationen återfinna det tysta dramat – det som alltid finns i bakhuvudet och att göra det på ett grafiskt avskalat , men uppseendeväckande sätt.

Det nya varumärket

I arbetet med att fokusera företagets erbjudande var namnförändringen och det nya varumärkets logotype en viktig del.

SH-Pension_LoggaFör att kunna ta en tydlig position på en starkt konkurrensutsatt marknad strävade vi efter en tydlig signalbärande ordbild vilken omedelbart förklarade erbjudandet. SH-Pension uppnår detta och förflyttar fokus från “Svensk Handel” vilket utgjorde del av företagsnamnet innan och orsakade missuppfattningar om vem som kunde teckna företagets försäkringar.

www.shpension.se