Att skapa en motor för sitt budskap

Svenska Träskyddsföreningen har som ändamål att upplysa om och förorda svenskt närproducerat och kvalitetsimpregnerat virke. Det betyder stort behov att möta upp mot konkurrerande alternativ till tryckimpregnerat trä och brett sprida kunskap till målgrupperna i nya kanaler.

Förutom ett butikspaket med tryckt information för bygghandeln har vi tagit fram en webbportal och en mobilapp (Byggaute.nu) som är fyllda med konkreta mervärden. Här hittar man bl a inspirationsfilmer, blogg, funktion för att visa och lägga upp egna byggprojekt, ställa frågor, materialberäkning via kalkylator, filmade byggbeskrivningar m m. Kampanjen är riktad mot slutkonsument som också blir motorn i kommunikationen via sociala medier som t ex Instagram, Pinterest och Facebook. Konceptet vi tagit fram har även fått internationell spridning och hamnade bland de tre bästa bidragen i TTJ Awords tävling “Best web concept” med prisutdelning i London.

byggaute_webb

www.byggaute.nu

 

 

Med omtanke om miljön

Forskningen och utvecklingen kring impregnerat virke har varit stor och framgångsrik genom åren. Som en följd av arbetet kan föreningen i dag lämna 20 års rötskyddsgaranti! Det kan bara den göra som har stor kunskap och tillit till sin produkt. Dessutom är impregnerat virke en produkt med mycket låg miljöbelastning.

Vårt uppdrag är att via webbplatser, sociala medier, annonser och filmer sprida informera om det impregnerade virkets fördelar. Intresset är stort. Under fjolåret hade informationsfilmen över en kvarts miljon visningar. Nu blir det spännande att följa utvecklingen 2018.